Kwaliteit en eisen

Gebr. Bouwman B.V. is in het bezit van de certificaten dat voldoet aan de eisen gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001 (2008) en VCA* 2008/5.1 voor het toepassingsgebied Aannemen en uitvoering van bestratingen en grondwerk.

Om onze kwaliteiten en vakkennis binnen ons bedrijf voor de toekomst te waarborgen werken we actief aan het intern opleiden van nieuwe medewerkers. Wij zijn een erkend leerbedrijf en hebben samenwerkingsverband met Soma en VTL infra-opleidingen.

Ook aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werken wij graag mee, zoals social return: mensen die langdurig werkeloos zijn of van opleidingen komen, (de zogenaamde kwetsbare jongeren, wajong)waardoor ze niet snel aan werk komen, stimuleren wij met een baan en opleiding. Wij werken hierin nauw samen met Jobstap en stichting Driestroom Enzo.

Andere aandachtspunten voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn voor Gebr. Bouwman B.V.:
- Nieuw materieel wat voldoet aan de nieuwe milieu normen.
- Gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen.
- Hergebruik van materialen.
- Werken in de regio.
- Personeel uit de regio aantrekken.

Alle activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de gemeente Overbetuwe en de regio Arnhem/ Nijmegen, waarbij de kernwaarden Flexibiliteit en Kwaliteit zijn. Gebr. Bouwman denkt met u mee in kansen in plaats van bedreigingen!

Kenmerk
Het bedrijf kan het best omschreven worden als een no nonsens bedrijf. Gemaakte afspraken zijn altijd helder. Dit is een van de uitgangspunten waarmee wij het bedrijf zijn begonnen. De start van een werk of project vindt plaats op de afgesproken datum en tijd en de oplevering zal op tijd plaats vinden. Opdrachtgevers worden zelden tot nooit verrast met meerwerkfacturen, anders dan in opdracht van de opdrachtgever.

Mensen
Het personeelsbestand bevat diverse werknemers die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij het bedrijf. Het personeelsverloop is zeer gering te noemen. De band, die het bedrijf heeft met zijn werknemers wordt als zeer belangrijk ervaren. Als bedrijf bieden wij naast de wettelijke verplichte opleidingen, volop mogelijkheden voor studie en ontwikkeling.
Het spreekt voor zich, dat het bedrijf op alle gebieden gecertificeerd is.

Het materieel waar de medewerkers mee werken is in prima staat en voorzien van de laatste moderne technieken en geeft daarom veel tevredenheid.
De gezondheid van werknemers is van belang, daarom zijn er diverse arbo technische hulpmiddelen voorhanden.
Het personeelsbestand is voor 80% afkomstig uit de regio gemeente Overbetuwe, wat op een goede manier bijdraagt aan de werkgelegenheid van de regio.

Middelen
Naast bovenstaande investeringen in mensen voldoet het voertuig en machinepark aan de laatste eis

en die de wetgever stelt. Op een aantal onderdelen gaat het bedrijf zelf verder en speelt daarmee in op de toekomstige eisen. Het bedrijf volgt de ontwikkelingen op de voet en vraagt de producenten van machines naar de nieuwste stand van zaken. Wat zijn de ontwikkelingen en wat wordt op het ogenblik geboden door de producenten van stenenlegmachines, graafmachines en vrachtwagens. Gebr. Bouwman beschikt over het nieuwste materieel, dat de producenten te bieden hebben. Voorbeelden hiervan zijn een mobiele zestons kraan met vacuüm, minishovels met diverse legklemmen, vacuüminstallatie voor aanbouw op diverse machines en stenenlegmachine.

Maar ook op micro niveau is nagedacht over minder schadelijke stoffen uitstoot. Zo wordt als brandstof voor trillers en stampers en banden- en kettingzagen altijd gebruik gemaakt van ASPEN brandstof. Een veelvuldig gereinigde brandstof, die minder belastend voor mens en milieu is ten opzichte van de traditionele fossiel brandstoffen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Uit het bovenstaande valt op te maken dat MVO of Duurzaam Ondernemen ook bij ons bedrijf zijn intrede heeft gedaan. Samen met de opdrachtgever kijken naar oplossingen in het project, welke zowel een goed bedrijfsresultaat, een mooi werk en een mindere belasting voor milieu en omgeving genereren.
Het bedrijf Gebr. Bouwman doet dat op verschillende manieren, zoals u al heeft kunnen lezen bij de onderwerpen Mensen en Middelen. Daarnaast door het hergebruik van materialen. Betontegels, straatklinkers, zowel als gebakken materiaal krijgen een tweede of derde gebruik.
Een weer andere vorm van MVO is het werken in de regio. Gebr. Bouwman wil het milieu ontzien door bij voorkeur in de regio te werken.

Markten
De opdrachtgevers van Gebr. Bouwman bestaan uit lokale overheden, woningstichting, plaatselijke aannemers en particulieren.

Toekomst
Vanuit een traditioneel stratenmakersbedrijf is Gebr. Bouwman zich aan het ontwikkelen tot een modern integraal aannemersbedrijf. Het denken en werken gaat zich meer richten op het totaal van de keten van werkers in de openbare ruimte. Wat kunnen wij als bedrijf bieden naar de opdrachtgevers, zodat zij ontzorgt worden?
Het totaal van activiteiten op het gebied van Grijs, Groen en Reiniging, zodat het onderhoud van de openbare ruimte kan plaats vinden vanuit 1 aannemende partij als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Dat kan door het vinden van ketenpartners of het ontwikkelen van eigen activiteiten.
Hierin ziet het bedrijf veel uitdagingen en mogelijkheden.